Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Auteur: ‘Renée van der Meulen’

Interculturele Misverstanden

Interculturele Misverstanden Binnen de interculturele communicatie ging voorheen veel aandacht uit naar het ontstaan van misverstanden. Tegenwoordig wordt meer de nadruk gelegd op hoe succesvolle interculturele communicatie tot stand komt. Echter kunnen misverstanden daar onderdeel van zijn . Omdat interculturele misverstanden vaak onderzocht worden in een context waarbij institutionele machtsverschillen een rol spelen, leek het […]

Lees verder...