Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Alle ‘Interlanguage-benadering’ presentaties:

Alstublieft of s’il vous plaît?

In dit onderzoek is gekeken naar het verschil tussen verzoeken in het Nederlands en verzoeken in het Frans. Dit is gedaan omdat er op dit gebied naar onze mening nog weinig onderzoek is gedaan, maar dat uit de beschikbare onderzoeken blijkt dat Nederlanders indirecter zijn dan Fransen. Dit vonden wij raar. Nederlanders staan toch bekend […]

Lees verder...

Verzoeken in het Engels

Nederlanders staan er in het buitenland om bekend behoorlijk direct te zijn in hun verzoeken, terwijl van Engelsen juist verondersteld wordt dat zij erg beleefd zijn en dit op een meer indirecte wijze doen. Het is dus interessant om dit daadwerkelijk te vergelijken, zeker indien je daar Nederlandse leerders van het Engels bij betrekt. Op […]

Lees verder...

Wilt u niet zo direct zijn, alstublieft?

Een vraag heb je zo gesteld. Natuurlijk, soms denk je er goed over na, maar meestal niet. Tweede taalleerders vergeten daardoor nog wel eens dat in een andere taal andere gebruiken gewoon zijn, bijvoorbeeld bij het doen van een verzoek. In dit onderzoek is onderzocht op welke manier Nederlanders hun verzoek formuleren in het Spaans […]

Lees verder...

Nederlanders Directer dan Engelsen?

  Vaak staan op sites als nu.nl artikelen over de directheid van Nederlanders en hoe buitenlanders hier op zullen reageren. In dit onderzoek wordt onderzocht of Nederlanders nu daadwerkelijk zoveel directer zijn dan, in dit geval, Engelsen. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat dit echt zo is, zou er misschien iets aan gedaan kunnen worden […]

Lees verder...

Masculiene en feminiene communicatiecultuur

Het artikel ‘Onderzoek naar het verschil in directheid tussen de verschillende gender-languacultures in het afslaan van een verzoek’ (Fun & Van Ravenswaaij, 2012) gaat over de verschillen tussen communicatie van masculiene en feminiene personen. De hoofdvraag van het onderzoek is: Hebben masculiene en feminiene proefpersonen een verschillende communicatiecultuur? Om aan te tonen of iemand een […]

Lees verder...