Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Alle ‘Interactiebenadering’ presentaties:

Big World, Small Talk

We leven in een samenleving waarin allemaal verschillende culturen steeds vaker met elkaar in contact komen. In deze grote wereld wordt veel over koetjes en kalfjes gepraat. Wij zijn benieuwd hoe deze small talk tussen de verschillende culturen plaatsvindt. In dit onderzoek hebben we studentengesprekken geanalyseerd om hier achter te komen. Het ging om achttien […]

Lees verder...

‘Oke, alles klar. Tschüss!’

Telefoneren in het Duits is iets wat wij als Nederlanders vaak doen. Duitsland is voor Nederland een belangrijke culturele, economische en politieke partner en zodoende bestaat er veel telefonisch contact tussen deze twee landen. Dit gegeven was voor ons de aanleiding om te onderzoeken of er in de eindgroet van Nederlands-Duitse telefoongesprekken culturele verschillen aanwezig […]

Lees verder...

Overlap en interruptie

Zeg, zou u mij niet zo in de rede willen vallen? Als je midden in een zin onderbroken wordt, vindt je de ander al snel onbeleefd en asociaal. Is dit wel echt het geval? Een gesprek lijkt automatisch te verlopen en gebeurt zonder er al te veel bij na te hoeven denken. Toch zijn er […]

Lees verder...

Andere landen, andere zeden?

Het is vanzelfsprekend dat mensen uit andere landen zich anders gedragen. Het is dus begrijpelijk dat mensen met uiteenlopende achtergronden moeite moeten doen om elkaar te begrijpen, zelfs als zij dezelfde taal spreken. Maar hoe lossen zij deze onduidelijkheden op? Hoe zorgen de gesprekspartners ervoor dat zij elkaar beter begrijpen? Dit onderzoek gaat aan de […]

Lees verder...

‘Guten tag, it’s Peter speaking’

In zakelijke communicatie heeft men soms te maken met interculturele communicatie. Peter voert vaak telefoongesprekken met Duitstalige zakenpartners. Zelf is hij Engelstalig. Interculturele communicatie verloopt meestal goed, omdat men vaak kennis heeft van meerdere talen. Maar hoe bepalen gesprekspartners in welke taal ze communiceren en zorgen ze ervoor dat de communicatie goed verloopt? Dat vragen wij […]

Lees verder...

Interculturele Misverstanden

Interculturele Misverstanden Binnen de interculturele communicatie ging voorheen veel aandacht uit naar het ontstaan van misverstanden. Tegenwoordig wordt meer de nadruk gelegd op hoe succesvolle interculturele communicatie tot stand komt. Echter kunnen misverstanden daar onderdeel van zijn . Omdat interculturele misverstanden vaak onderzocht worden in een context waarbij institutionele machtsverschillen een rol spelen, leek het […]

Lees verder...

Humor in Zakelijke Gesprekken

“Spongebob in underwear, maybe without underwear” Misschien een opmerking die je niet zo snel in een zakelijk gesprek verwacht, maar toch zijn humoristische opmerkingen van groot belang tijdens deze gesprekken. Dit onderzoek richt zich op humor in zakelijke gesprekken waar Engels als lingua franca wordt gebruikt. Het is tijdens zakelijke gesprekken belangrijk dat er een […]

Lees verder...

Switch on… switch off!

Praten, praten en nog meer praten, we doen het de hele dag door. Maar soms gaat dat niet zo vanzelfsprekend in je eigen taal. In het grensgebied van Nederland en Duitsland spreken mensen niet dezelfde taal. Zij gaan op een bijzondere manier met dit probleem om in bijvoorbeeld een teamoverleg: iedereen spreekt in zijn of […]

Lees verder...

Nederlands-Duitse vergaderingen

‘Heeft iedereen dat verstehen?’ De meeste Nederlandse en Duitse moedertaalsprekers zullen deze zin enigszins begrijpen. Het Nederlands en Duits zijn dan ook twee sterk verwante talen. De twee buurlanden zijn niet alleen op linguïstisch gebied met elkaar verbonden. Duitsland is al geruime tijd een van de belangrijkste handelspartners van ons kleine kikkerlandje. Het is dan […]

Lees verder...