Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Alle ‘Effectonderzoek’ presentaties:

‘Ik deze zin niet snappen’

Dit onderzoek gaat over begrijpelijkheid, aantrekkelijkheid en directheid van teksten. Autochtonen en allochtonen krijgen een overheidstekst aangereikt en geven hun mening over de inhoud van de overheidstekst. Twee versies van de overheidstekst werden gebruikt: de originele, directe tekst en de gereviseerde, indirecte tekst om uiteindelijk de onderzoeksvraag te beantwoorden: Welke tekst wordt beter gewaardeerd en […]

Lees verder...

Saamhorigheid of niet?

  Nederland is een multiculturele samenleving waarbij veel verschillende culturen naast elkaar leven. In Nederland wonen bijna 3,5 miljoen allochtonen, waarvan bijna 390.000 van Turkse afkomst (CBS). Daarom is het niet gek dat sommige allochtonen Nederlandse culturele eigenschappen over hebben genomen, zoals om zes uur eten of Sinterklaas vieren. Ook hebben Nederlanders verscheidene culturele eigenschappen […]

Lees verder...