Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Vergeet je de cultuur niet?

 Vertalen is niet altijd zo gemakkelijk als het lijkt. De meeste mensen denken dat het genoeg is om de woorden letterlijk te vertalen. Maar wat gebeurt er dan met de cultuur die bij die taal hoort? Volgens Agar (1994) zijn taal en cultuur namelijk standaard met elkaar verbonden! Daarom is het belangrijk om naast linguïstisch ook cultureel te vertalen.

 In dit onderzoek hebben we bekeken of er in de Disney film The Lion King gebruik gemaakt is van een culturele filter. De culturele filter die we gekozen hebben om op te sporen in de film zijn de dimensies van House (1996). In deze cross-culturele dimensies wordt een onderscheid gemaakt tussen de Duitse en Engelse taal en cultuur. House (1996) stelt dat op basis van haar dimensies dat het Duits gebruik maakt van direct, zelf-georiënteerd, inhoud-georiënteerd, expliciet en ad-hoc geformuleerd taalgebruik. Het Engels maakt gebruik van indirect, ander-georiënteerd, persoon-georiënteerd, impliciet en routineus taalgebruik.

 Uit de resultaten van ons onderzoek blijkt dat er deels de culturele filter van House (1996) toegepast is op The Lion King. Het taalgebruik in het Duits is meer inhoud-georiënteerd en meer expliciet en het Engels meer persoon-georiënteerd en expliciet. Daarnaast blijkt ook nog een andere culturele filter dan die van House toegepast te zijn: het Engels is namelijk directer dan het Duits in de film.

 Zo blijkt maar weer dat er vele verschillende manieren van vertalen bestaan. Iedereen heeft zijn eigen kijk op vertalen, cultuur en taal.

Reageer: