Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Word lid! vs ¡Hazte socio!

Kinderen en oorlog gaan niet samen! Toch zijn er wereldwijd tien miljoen kinderen slachtoffer van oorlogsgeweld. War Child helpt 15.000 kinderen per week. Met dans, muziek, theater en sport leren zij hun ervaringen te verwerken. Ook jij kunt een verschil maken!”

Bovenstaand fragment is afkomstig van de website Warchild. Warchild is een non-profit organisatie en moet ondermeer via donaties aan inkomsten zien te komen. De organisatie probeert met deze woorden een beroep te doen op de lezer van het tekstfragment op de website met als doel de lezer over te halen tot een donatie of donateur te worden.

In deze eindnota, getiteld ‘Wat te doen met je poen’ vormen de aspecten in het benaderen van donateurs het uitgangspunt. Er worden 20 Nederlandse en 20 Spaanse websites van non-profit organisaties met elkaar vergeleken. Er wordt een uitvoerige blik geworpen op de tekstfragmenten van de websites die betrekking hebben op het werven van donateurs en/of donaties.

Er wordt aan de hand van de uitingsmodus van Rehbein een contrastieve tekstanalyse gemaakt en er wordt bekeken in hoeverre aanspreekvormen in relatie staan tot de dimensie Machtsafstand van Hofstede.

Uit het onderzoek is gebleken dat zowel de Nederlandse als Spaanse tekstfragmenten zich sterk kenmerken door beschrijvingen. Een contrast is dat de Spaanse tekstfragmenten een hoog aantal bevelen hebben terwijl de Nederlandse veel uitroepen hebben. Opmerkelijk is dat het merendeel van de Spaanse tekstfragmenten de aanspreekvorm jij hanteert. Dit is bij het Nederlands niet het geval; hier worden zowel de aanspreekvormen u als jij gebruikt. De dimensie Machtsafstand van Hofstede is dus bij allebei de talen niet terug te vinden.

 

Referenties

  •  Hofstede, G.,Hofstede, G. J. & Minkov, M. (2011) Allemaal andersdenkenden, omgaan met cultuurverschillen. Amsterdam/Antwerpen: Uitgevrij Contact.
  • Thije, J.D. ten, & M. Pinto (2010) Una bellissima wandkastcombinatie. Hoe waarderen IKEA klanten de Nederlandse en Italiaanse catalogus.:1-37.

Reageer: