Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Wilt u niet zo direct zijn, alstublieft?

Een vraag heb je zo gesteld. Natuurlijk, soms denk je er goed over na, maar meestal niet. Tweede taalleerders vergeten daardoor nog wel eens dat in een andere taal andere gebruiken gewoon zijn, bijvoorbeeld bij het doen van een verzoek. In dit onderzoek is onderzocht op welke manier Nederlanders hun verzoek formuleren in het Spaans en of dat overeenkomt met hoe de Spanjaarden dat zelf doen.

Proefpersonen moesten opschrijven hoe zij een verzoek zouden doen naar aanleiding van drie situaties. Er waren vier groepen: Spanjaarden, Nederlanders en beginnende en gevorderde taalleerders van het Spaans. De verzoeken werden geanalyseerd op directheid dat varieerde van direct (ruim je kamer op) tot indirect (wat is het hier een rommel) en het gebruik van interne markeringen (woorden als alsjeblieft, misschien). Het blijkt dat Spanjaarden directer zijn dan de Nederlanders en dat ze minder interne markeringen gebruiken. De taalleerders pasten zich aan maar niet altijd volledig.

De resultaten van het onderzoek bieden een uitbreiding van de kennis over het gedrag van Nederlanders in het Spaans wanneer zij een verzoek doen. Die kennis kan worden vertaald naar adviezen om het onderwijs te verbeteren, zodat Nederlanders die Spaans leren competent worden in het gebruik van het Spaans. Het onderzoek draagt dus bij aan de interculturele competentie van Nederlanders; een onmisbaar goed in een globaliserende wereld.

Reageer: