Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

WeightWatchers: Because it works!

“Als ik ’s avonds voor de tv zat, bleef ik maar dooreten. Voor ik het wist had ik een zak chips, een pak koeken en 2 chocoladerepen op.”  (Kimberley, WeightWatchers NL)

In 2010 was, volgens de gegevens van het CBS, de helft van de mannen en vier op de tien vrouwen in Nederland te zwaar. Nederland kent veel dieetregimes, één van de meest internationale methodes om de strijd tegen afvallen aan te gaan, is het WeightWatchers-dieet.

In dit onderzoek staat de overtuigingskracht van deze afvalmethode centraal. 40 tekstfragmenten op de Nederlandse, Franse en Amerikaanse website van WeightWatchers werden cross-cultureel met elkaar vergeleken waarbij specifieke aandacht geschonken werd aan culturele aanpassingen in deze teksten. De hoofdvraag luidt daarom als volgt: In hoeverre wordt er op de website van WeightWatchers gebruik gemaakt van culturele aanpassingen om deelnemers uit Nederland en Frankrijk op een doeltreffende manier te benaderen? De verschillende WeightWatchers-methodes werden onderzocht op basis van twee dimensies van House (2005). De focus in dit onderzoek ligt op de persoons- of inhoudsgerichtheid van de teksten en op de directheid van de aanspreekvorm waarbij rekening gehouden wordt met de formele- en informele aanspreekvorm.

Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat de Nederlandse methode meer gericht is op de persoon zelf en de informele aanspreekvorm gebruikt om een persoonlijke, directe relatie met de lezer op te bouwen. De Franse website is voornamelijk gericht op de inhoud en op de voeding, op deze website wordt gebruik gemaakt van formeel taalgebruik om de lezer te overtuigen van de succesformule van WeightWatchers.

Reageer: