Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Utrecht Your Way

De vooroordelen zijn bekend; Fransen zijn arrogant en langdradig, Nederlanders nuchter en bot. Maar klopt dit door de gemiddelde campingtoerist gevelde oordeel eigenlijk wel?

Deze vraag vormde de aanleiding tot ons Contrastief onderzoek naar de talige verschillen tussen de Nederlandstalige en de Franstalige versie van de Utrechtse stadsgids. De vergelijking is gemaakt op basis van 4 dimensies, waarvan er 2 ontleend zijn aan House (1996): directheid, ‘orientation towards content vs. orientation towards addressees’, beleefdheid in aanspreekvorm en vocabulaireverschillen. De hoofdvraag was dan ook:

“In hoeverre zijn er talige verschillen te vinden tussen de Nederlandstalige en de Franstalige versie van de Utrechtse stadsgids aan de hand van de dimensies ‘directness vs. indirectness’, ‘orientation towards content vs. orientation towards adressees’, beleefdheid in aanspreekvorm en vocabulaire ?”

De uitgevoerde tekstanalyse leverde de volgende, soms onverwachte, resultaten op. De Franse stadsgids bleek in 2/3 van de gevallen directer te zijn dan de Nederlandse. Ook kwam de Franse versie als meer ‘content-oriented’ dan de Nederlandse uit de test. In plaats van langdradig waren Fransen dus direct en inhoudsgericht. Het 3e analyseresultaat was het duidelijkst: in alle 54 analysevoorbeelden gebruikten de Fransen ‘u’ en de Nederlanders ‘jij’. Betreffende de vocabulaireverschillen was het interessant dat in de Franse stadsgids 5 vertalingen voor het woord ‘gezellig’ zijn gevonden, dat in de Franse taal geen gelijke kent.

Ons onderzoek beperkte zich tot de stadsgids van Utrecht. Om daadwerkelijk verschillen aan te tonen tussen het Nederlands en het Frans, zal in toekomstige onderzoeken een veel groter corpus genomen moeten worden.

 

House, J. “Contrastive discourse analysis and misunderstanding: The case of German and English.” In: Hellinger, M. & Ammon, U. (eds.) Contrastive sociolinguistics.New York: Mouton de Gruyter, 1996, pp. 345-361.

Reageer: