Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Universiteit Utrecht: intercultureel verantwoord?

De Universiteit Utrecht is een van de grootste onderwijsinstellingen van Nederland en geniet wereldwijde bekendheid. Geen wonder dus dat haar website, dé moderne manier om zoveel mogelijk mensen te bereiken, zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar is.
De UU staat niet alleen in contact met studenten en docenten maar ook met bedrijven die via de Universiteit nieuwe werknemers willen aantrekken. De website van de UU biedt hierbij een helpende hand.

Kang & Mastin (2008) beweren dat de inhoud van tekst net zo belangrijk is als de manier waarop iets gebracht wordt, vooral als verschillende culturen betrokken zijn. Houdt de UU hier ook rekening mee op haar website? En zo ja; hoe?

Dit onderzoek gaat dieper in op hoe bedrijven worden aangesproken op de UU-webpagina. Hierbij worden specifieke tekstonderdelen van de Nederlandse UU-bedrijvensite vergeleken met de Engelse. Dit siteonderdeel legt uit wat de UU voor (startende) bedrijven kan betekenen. De verschillende varianten (NL-EN) van de website zijn vergeleken aan de hand van drie dimensies van Juliane House (1996), namelijk: Directness-Indirectness (wordt de lezer direct aangesproken of juist niet?), Explicitness-Implicitness (worden mogelijke onduidelijkheden zoveel mogelijk uitgelegd of juist niet?) en Orientation towards addressee-Orientation towards content (ligt de focus op de lezer of op het onderwerp/de UU?).

Een grondige analyse van zeventien tekstfragmenten wees uit dat het Nederlands in acht van de gevallen directer is dan het Engels, en zich drie maal vaker tot de lezer richt. Het Engels is daarentegen zes keer explicitieter dan het Nederlands, waarschijnlijk omdat veel informatie als ‘bekend’ wordt geacht onder Nederlandse lezers.

Er zijn dus zeker verschillen te vinden tussen de twee varianten, maar aangezien de Engelse website niet louter de Engelse bevolking aanspreekt, is het moeilijk deze op één bepaalde cultuur af te stemmen.

 

 

 

 

 

 

 

Kang, D.S., Mastin, T (2008) How cultural difference affects international tourism public relations websites: A comparative analysis using Hofstede’s cultural dimensions.

House, J. (1996). Contrastieve discourse analysis and misunderstanding: The case of German and English. In: Hellinger, M & Ammon, U. Contrastive Sociolinguistics. 345-361

Reageer: