Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Subway: ¿eigenwijs of aangepast?

Wereldwijd krijgen steeds meer bedrijven te maken met internationalisering. De markten breiden zich uit naar het buitenland, waarbij marketing een belangrijk onderdeel is. Als bedrijven zich willen uitbreiden naar het buitenland, zullen ze rekening moeten houden met de daar heersende cultuur (Hollensen, 2011). De Spaanse en Nederlandse websites van fastfoodketen Subway worden in dit onderzoek met elkaar vergeleken. Hierbij wordt gekeken in hoeverre er vanuit de Engelse brontekst tekstuele culturele aanpassingen worden gedaan. Dat wil zeggen dat er onderzocht wordt in hoeverre de Nederlandse en Spaanse Subway-websites hun culturen representeren. De hoofdvraag bij het huidige onderzoek is als volgt: “In hoeverre doet de Subway tekstuele culturele aanpassingen op de Nederlandse en Spaanse website om de klanten van desbetreffende culturen zo goed mogelijk te bereiken?” Er is allereerst gekeken naar de functie van de Nederlandse en Spaanse website: waar wordt veel aandacht aan besteed? Vervolgens zijn er een aantal teksten met elkaar vergeleken vanuit de Engelse brontekst naar de Nederlandse en Spaanse websites aan de hand van het analysemodel van House (1996). Er bleek weinig consistentie in de aanpassingen naar de Nederlandse en Spaanse websites: de functie van de Nederlandse website was vooral praktisch, waar de Spaanse website vooral gericht op persoonlijk contact en interactie. Verder verschilden de Nederlandse en Spaanse teksten met elkaar, maar ook per tekst. De ene keer was de Spaanse tekst bijvoorbeeld erg persoonsgericht, terwijl een andere tekst in het Nederlands juist erg persoonsgericht was. Zo was het met alle onderzochte dimensies van House (1996). Dit komt niet overeen met de beschreven onderzoeken naar de verschillen tussen de Nederlandse en Spaanse cultuur. Dat kan aan een aantal zaken liggen. Het zou kunnen dat er wel culturele aanpassingen worden gedaan bij de Nederlandse en Spaanse website, maar dat wij deze niet hebben opgemerkt. Er zou dan een ander analysemodel gebruikt kunnen worden waardoor de aanpassingen wel bloot komen te liggen. Een andere verklaring kan zijn dat we te veel vanuit onze eigen (Nederlandse) cultuur analyseren, waardoor we niet goed kunnen vergelijken. Het is ook een mogelijkheid dat er op de website weinig tekstuele culturele aanpassingen zijn gedaan, maar wel aanpassingen in de commercials of in het restaurant zelf. Daarvoor moet echter een vervolgonderzoek worden gedaan.

 

Reageer: