Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Overlap en interruptie

Zeg, zou u mij niet zo in de rede willen vallen? Als je midden in een zin onderbroken wordt, vindt je de ander al snel onbeleefd en asociaal. Is dit wel echt het geval?

Een gesprek lijkt automatisch te verlopen en gebeurt zonder er al te veel bij na te hoeven denken. Toch zijn er verschillende regels die ervoor zorgen dat een gesprek goed georganiseerd wordt zonder dat gesprekspartners elkaar continue in de rede vallen.  In ons onderzoek hebben wij gekeken wat de effecten zijn van overlap en interruptie op het succesvol verlopen van een zakelijk telefoongesprek. We hebben gesprekken tussen Duitsers en Nederlanders en Duitsers en Engelsen vergeleken om te kijken of er verschillen zijn tussen personen uit deze culturen.

We hebben opvallende resultaten gevonden, zo blijkt interruptie helemaal geen negatieve invloed te hebben op het gespreksverloop, maar zijn er juist verschillende positieve functies van interruptie. Interruptie wordt gebruikt om snel te kunnen corrigeren, het getuigt van aandachtig luisteren en van een actieve deelname aan het gesprek. Overlap komt voornamelijk voor in gespreksopeningen en gespreksafsluitingen, waar het voor beide duidelijk is wat er gezegd gaat worden. Tussen de verschillende culturen hebben overlap en interruptie dezelfde functie, wel lijkt de Duitser over het algemeen dominanter in de gesprekken.

Reageer: