Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

‘Ik deze zin niet snappen’

Dit onderzoek gaat over begrijpelijkheid, aantrekkelijkheid en directheid van teksten. Autochtonen en allochtonen krijgen een overheidstekst aangereikt en geven hun mening over de inhoud van de overheidstekst. Twee versies van de overheidstekst werden gebruikt: de originele, directe tekst en de gereviseerde, indirecte tekst om uiteindelijk de onderzoeksvraag te beantwoorden: Welke tekst wordt beter gewaardeerd en begrepen bij autochtonen en allochtonen? Verwacht werd dat de originele, directe tekst beter werd begrepen en de gereviseerde, indirecte tekst aantrekkelijker werd gevonden. Als laatste werd verwacht dat autochtonen de voorkeur geven aan een directe tekst en de allochtonen aan een indirecte tekst. Deze hypothesen kunnen na het onderzoek worden bevestigd. Weliswaar zijn er niet hele grote verschillen tussen autochtonen en allochtonen maar toch zien we overeenkomsten en verschillen. Overeenkomsten zijn dat zowel autochtonen en allochtonen de directe tekst duidelijker vinden en dat die tekst beter wordt begrepen. Ook vinden beide groepen respondenten de indirecte teksten aantrekkelijker en prettiger te lezen. Verschil tussen autochtonen en allochtonen is de voorkeur van de mate van directheid. Autochtonen prefereren de directe tekst meer dan dat de allochtonen dat doen. Een schrijver van een overheidstekst zal voordat hij een tekst schrijft moeten bepalen of hij de tekst begrijpelijk wil maken of juist aantrekkelijk.

Reageer: