Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Open Happiness Wereldwijd

Coca-Cola is een wereldwijd bekend merk. Voor het publiekelijk maken van informatie maakt The Coca-Cola Company onder andere gebruik van websites. Deze teksten worden voor ieder land in hun eigen taal aangepast. Er zijn echter verschillende landen die Engels als moedertaal hebben waarbij toch gebruik wordt gemaakt van andere teksten. Deze verschillen kunnen cultuurafhankelijk zijn. In ons onderzoek wordt er een vergelijking gemaakt tussen de sites van de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië. De teksten met betrekking tot waterverbruik hebben wij gebruikt in de contrastieve analyse. Uit de analyse is gebleken dat de site van de Verenigde Staten, welke tegelijkertijd de basistekst is, het meeste ‘op de schrijver gericht’ is.  Bovendien richt deze zich ook het meest op het beschrijven van doelen en in hoeverre zij hulp bieden aan andere landen om milieuvriendelijk watergebruik ook elders voort te zetten. De andere landen lijken zelf de keuze gemaakt te hebben over wat ze willen vermelden, waarbij enkel de algemene doelstellingen van Coca-Cola met elkaar overeenkomen.

Reageer: