Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Nederlanders Directer dan Engelsen?

 

Vaak staan op sites als nu.nl artikelen over de directheid van Nederlanders en hoe buitenlanders hier op zullen reageren. In dit onderzoek wordt onderzocht of Nederlanders nu daadwerkelijk zoveel directer zijn dan, in dit geval, Engelsen. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat dit echt zo is, zou er misschien iets aan gedaan kunnen worden om misverstanden te voorkomen.

Er worden drie verschillende groepen studenten van 20 to 25 jaar als respondenten gebruikt. Zij worden allemaal een Discourse Completion Test, wat inhoudt dat zij in een dialoog een ontbrekend stuk moeten invullen, voorgelegd. De drie groepen studenten zijn Engels taal en Cultuur Studenten, andere studenten met Nederlands als moedertaal en studenten met Engels als moedertaal.

In dit onderzoek wordt gekeken naar de directheid van de respondenten in het maken van verzoeken. Ze worden zes verschillende situaties voorgelegd waarin zij aan een gelijke, zoals een vriend of vriendin; een superieur, zoals een baas; of een inferieur, zoals een klein broertje; een verzoek moeten doen.

De resultaten van de Discourse Completion Test werden geanalyseerd en ingedeeld naar de CCSARP tabel van Blum-Kulka(1989) hierin staan negen verschillende niveaus van directheid bij het doen van verzoeken.

Uit het onderzoek bleek dat er wel een verschil in directheid was bij verschillende machtssituaties maar dat er tussen de drie groepen respondenten geen substantieel verschil was te constateren.

De conclusie van dit onderzoek is dus dat Nederlanders niet directer zijn dan Engelsen, of in ieder geval de studenten niet, die blijken toch een best netjes volk te zijn.

Bron:

Blum-Kalka, S. et al. “Cross-Cultural Pragmatics: Requests and Apologies” The Pragmatic Reader. Routledge, 2011: 344-53. Web. 13 Dec  2011

Reageer: