Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Maybelline: NL, UK & VS advertenties

In 1915 wordt het familiebedrijfje Maybelline Company opgericht door T.L. Williams. De naam van het bedrijf is afkomstig van zijn zus. Zij heette Maybel en was persoonlijk verantwoordelijk voor een uitvinding waar vele vrouwen haar nog altijd dankbaar voor zijn: de mascara. Inmiddels is Maybelline New York wereldwijd nummer één in cosmetica en worden de producten in 90 landen verkocht. Ook via het internet maakt Maybelline zich kenbaar. Op de website kun je veel over het bedrijf en de producten die zij aanbieden lezen. Deze beschrijvingen dienen als advertenties voor de producten, waarbij ze de producten uiteraard zo positief mogelijk omschrijven.

In dit onderzoek wordt er gekeken in hoeverre de productbeschrijvingen verschillen op de Nederlandse, Engelse en Amerikaanse websites. Dit doen wij door te kijken in hoeverre hoe het genre productbeschrijvingen verschilt bij deze landen en in welke mate het taalgebruik in directheid en inhoudsgerichtheid verschilt. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van het analysemodel van Steen (1999) en de dimensies van House (1996): directness – indirectness en orientation towards content – orientation towards adressees. Bij beide dimensies wordt gekeken hoe direct de boodschap geboden wordt in de teksten.

We hebben contrastieve analyse uitgevoerd van 20 Nederlandse, 20 Engelse en 20 Amerikaanse productbeschrijvingen. Hieruit bleek dat de Engelsen directe, inhoudsgerichte teksten prefereren. De Nederlanders hebben juist liever indirecte, lezersgerichte teksten en de Amerikanen indirecte (hoewel minder dan de Nederlanders) teksten zonder veel onderscheid tussen de inhoudsgerichte en lezersgerichte teksten.

Reageer: