Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Masculiene en feminiene communicatiecultuur

Het artikel ‘Onderzoek naar het verschil in directheid tussen de verschillende gender-languacultures in het afslaan van een verzoek’ (Fun & Van Ravenswaaij, 2012) gaat over de verschillen tussen communicatie van masculiene en feminiene personen. De hoofdvraag van het onderzoek is: Hebben masculiene en feminiene proefpersonen een verschillende communicatiecultuur?

Om aan te tonen of iemand een masculiene of feminiene persoonlijkheid heeft is gebruik gemaakt van de Bem Sex Role Inventory (BSRI). Vervolgens is gebruik gemaakt van een zogenaamde Discourse Completion Test (DCT) waarbij de proefpersonen op basis van een aantal hypothetische situaties aan moesten geven hoe ze zouden reageren bij het afslaan van een verzoek. Hierbij werd gebruik gemaakt van verschillende machtsafstanden. Bij elk van de situaties werd gekeken naar de mate van directheid en indirectheid die gebruikt werd door de twee groepen.

Uit de resultaten blijkt dat er inderdaad verschillen zijn tussen de masculiene proefpersonen en de feminiene proefpersonen. De masculiene proefpersonen zijn iets directer in het afslaan van een verzoek dan de feminiene proefpersonen. Dit verschil bleek echter niet statistisch significant. Verder is niet gebleken dat de proefpersonen indirecter zijn tegen iemand met een hogere machtspositie en directer tegen iemand met een lagere machtspositie. Er blijkt echter wel dat mannelijke proefpersonen vaker masculien zijn dan vrouwelijke proefpersonen en dat, omgekeerd, vrouwelijke proefpersonen ook vaker feminien zijn dan mannelijke proefpersonen.

Hoewel de gevonden verschillen niet significant blijken, zijn de onderzoekers er nog niet van overtuigd dat verschillende communicatieculturen niet bestaan. Misschien komen mannen toch van Mars en vrouwen van Venus? De expeditie zet voort!

Reageer: