Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Make that the cat wise!

Gebruik deze uitdrukking in Engeland en tal van rare gezichten zullen je aan blijven staren.
Wanneer je een vergelijking maakt tussen de Engels- en Nederlandstalige versie van animatiefilms zul je beseffen dat de grappen toch net wat anders in elkaar zitten. Dit is niet voor niets, sterker nog, daar is over nagedacht!

In ons onderzoek maken wij een categorisering in grappen uit animatiefilms, om zo een vernieuwende blik te werpen op de vertaalbaarheid van grappen.  Het onderzoek geeft antwoord op de volgende hoofdvraag:  In hoeverre worden bij de vertaling van animatieflims culturele of talige aanpassingen gedaan van de Engelse versie naar de Nederlandse?

Grappen zijn onder te verdelen in vele categorieën. Voor ons onderzoek hebben wij vier categorieën van  grappen opgesteld. Deze testen wij aan de hand vant Shrek 2 en Ice Age 2.  Uit de vergelijking van de Engels- en Nederlandstalige versies is gebleken dat  hoe meer voorkennis vereist is voor het begrijpen van een grap, hoe moeilijk vertaalbaar deze grap dan ook is.

Wanneer er veel voorkennis nodig is om een grap te begrijpen, wordt er beroep gedaan op je beperkte kennis: voorkennis waarover niet iedereen vanzelfsprekend beschikt. Wanneer een grap vertaald wordt is het nog onzekerder of, in dit geval de Nederlanders, de grap nog wel kunnen begrijpen. Zo is  er bij Shirley Bassey vanuit gegaan dat zij in Nederland een onbekende persoonlijkheid is en is zij vervangen door Irene Moors. Beperkte kennis is vaak ook afhankelijk van de nationale cultuur.

Reageer: