Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Keukenhof is crossing boarders

Wanneer je een stuk tekst van de ene naar de andere taal zo letterlijk mogelijk vertaalt heeft dit in de andere taal door cultuurverschillen vaak niet hetzelfde effect als in de oorspronkelijke taal. Deze verschillen in cultuur die op te maken zijn uit vertalingen zijn het uitgangspunt van dit onderzoek.

Eerdere onderzoeken hebben al gekeken naar verschillen in directheid tussen het Nederlands, Engels en Italiaans in onder andere Ikea catalogussen en sales promotie brieven. Echter, dergelijke kennis over meertalige websites ontbreekt nog. Dit onderzoek buigt zich dan ook over interculturele verschillen tussen de Nederlandse, Engelse en Italiaanse versie van de website van Keukenhof en geeft antwoord op de volgende onderzoeksvraag: In hoeverre zijn er verschillen tussen de Nederlandse, Engelse en Italiaanse tekstversies van de website van Keukenhof volgens Houses dimensies directness – indirectness en orientation towards content –orientation towards addressees?

Het antwoord op deze onderzoeksvraag is van belang voor de vertaaltraditie van meertalige websites. Vertalers zouden afhankelijk van de resultaten meer rekening kunnen houden bij het vertalen van de ene naar de andere taal en daarmee met de bijbehorende cultuur.

Concluderend zijn er volgens Houses dimensies directness- indirectness en orientation towards content – orientation towards addressees geen duidelijke verschillen naar voren komen tussen de Nederlandse, Engelse en Italiaanse tekstversies van de website van Keukenhof. Er kan dus niet worden gezegd dat één taal duidelijk directer is of meer neigt naar orientation towards content dan een andere taal.

Zouden de vertalers dan toch geen grenzen hebben overgestoken?

Reageer: