Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Interculturele Misverstanden

Interculturele Misverstanden

Binnen de interculturele communicatie ging voorheen veel aandacht uit naar het ontstaan van misverstanden. Tegenwoordig wordt meer de nadruk gelegd op hoe succesvolle interculturele communicatie tot stand komt. Echter kunnen misverstanden daar onderdeel van zijn . Omdat interculturele misverstanden vaak onderzocht worden in een context waarbij institutionele machtsverschillen een rol spelen, leek het ons interessant een interculturele situatie op misverstanden te analyseren waarbij machtsverschillen zo goed als uitgesloten zijn.
Zodoende hebben wij onderzoek gedaan naar hoe teamvergaderingen tussen Nederlandse, Marokkaanse, Turkse, Egyptische en Surinaamse onderwijsfunctionarissen gekenmerkt werden door misverstanden. Allen bekleedden een zelfde soort functie binnen de onderwijsraad en de niet-Nederlandse leden beheersten de Nederlandse taal op hoog niveau. Desalniettemin hebben wij veel misverstanden van semantische aard gevonden, waarbij vaak referentieproblemen de oorzaak waren en waarbij de niet-Nederlanders een kleine meerderheid vormden bij het doen van de triggerende uiting die aanleiding gaf voor het ontstaan van het misverstand. De repair van de misverstanden werd daarentegen vaker uitgevoerd door native-sprekers van het Nederlands. Daarnaast vonden wij een verschil in repairstrategie van de misverstanden: waar natives vaker kozen voor herformulering  als strategie, kozen non-natives vaker voor het geven van aanvullende uitleg.

Bronnen:
–    Beerkens, R. (2010). Receptive multilingualism as a language mode in the Dutch-German border area.  Münster: Waxmann
–    Koole, T. en ten Thije, J. D. (1994). The construction of intercultural discourse. Team discussions of educational advisers. Amsterdam: Atlanta.

Reageer: