Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

IKEA, cultuur afhankelijk?

Woongigant IKEA is een multinationaal bedrijf dat wereldwijd bekend is vanwege de kwalitatieve meubels voor een lage prijs. Het concern weet mensen in 34 landen en in 29 talen aan te spreken. Maar voelen mensen uit verschillende culturen zich wel door dezelfde woorden aangesproken? Wij zijn dieper in deze kwestie gedoken en hebben onderzoek gedaan naar de manier waarop de IKEA-website vertaald wordt in het Engels, Duits en Nederlands. Hierbij hebben we de volgende onderzoeksvraag opgesteld:

In hoeverre past IKEA haar Nederlandse, Duitse en Engelse website cultureel aan? Op welke manier komen verschillen naar voren in de dimensies directness vs. indirectness, orientation towards content vs. orientation towards person en orientation towards self vs. orientation towards other beschreven door House?

Deze vraag is opgedeelde in drie deelvragen:
1)Wat is het verschil in de lengte van de webteksten in de drie vertalingen?
2) In hoeverre is er verschil in orientation towards person vs. orientation towards content in de drie vertalingen?
3) In hoeverre zit er verschil in orientation towards self vs. orientation towards other in de drie vertalingen?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden hebben we gekeken naar 8 teksten die afkomstig zijn van het catalogusgedeelte van de website. Hier is de site onderverdeeld in de verschillende woonruimtes, voor elk van deze ruimtes zijn twee teksten geplaatst. Om te kunnen bepalen welke richting de verschillende dimensies op staan, is gekeken naar het aantal woorden dat de teksten gebruiken. Daarnaast kijken we naar de woorden je/jouw/u/uw, omdat deze betrekking hebben op de lezer. Als laatste kijken we naar de woorden ons/onze/we/wij, omdat deze betrekking hebben op het bedrijf IKEA. Uit ons onderzoek is gebleken dat het Nederlands direct, op de content gericht en op zichzelf gericht is in deze teksten. Het Engels is indirect, op de content gericht en op zichzelf gericht. Het Duits is direct, op de persoon gericht en op anderen gericht. Het grootste verschil ligt tussen de Engelse en Duitse teksten. Wat verder opvalt, is dat de uitkomsten op de dimensies orientation towards person versus orientation towards content en orientation towards self versus orientation towards other voor het Engels en Duits het tegenovergestelde zijn van wat House gevonden heeft voor deze talen. Op het eerste gezicht leken de websites van IKEA in de verschillende talen bijna identiek, maar er zit dus wel degelijk een verschil in de manier waarop het bedrijf haar boodschap overbrengt in andere talen. We kunnen aan dit onderzoek zien dat IKEA het belangrijk vindt om haar tekst aan te passen aan de cultuur van een land en daarom ook een cultureel frame gebruikt voor haar website.

Reageer: