Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Humor in Zakelijke Gesprekken

“Spongebob in underwear, maybe without underwear” Misschien een opmerking die je niet zo snel in een zakelijk gesprek verwacht, maar toch zijn humoristische opmerkingen van groot belang tijdens deze gesprekken.

Dit onderzoek richt zich op humor in zakelijke gesprekken waar Engels als lingua franca wordt gebruikt. Het is tijdens zakelijke gesprekken belangrijk dat er een goede band is tussen de sprekers omdat dit het zaken doen bervordert. Wat hierbij kan helpen is het hebben van een common ground onderling, dit is kennis die de sprekers delen. In dit onderzoek wordt er gekeken naar humor en de bijdrage die dit levert aan een common ground. Humor kan verschillende functies hebben zoals het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen, het creëren van solidariteit onderling en het accepteren van standpunten. Dit gaat makkelijker als er humor bij komt kijken. Door humor onder te verdelen in verschillende types, konden er analyses worden gemaakt van de zakelijke gesprekken en werd er gekeken naar de functie van deze types.

Dat humor bijdraagt aan een common ground is zichtbaar geworden door na de analyse van de verschillende types humor. Hieruit bleek dat het type Slapstick het meest voorkwam en er in dit type humor veel grappen werden gemaakt over buitenstaanders. Dit bevorderde de solidariteit onderling en door het maken van grappen over anderen, deelden zij samen grappen en werd er een ‘wij’-gevoel gecreëerd. Ook werden er grappen gemaakt over bekende situaties of personen waardoor duidelijk werd dat ze gezamelijke kennis deelde, dit draagt bij aan de common ground.

 

Reageer: