Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

H&M, wereldwijde klantvriendelijkheid?

In ons huidige tijdperk is het succes van bedrijven grotendeels afhankelijk van de mate waarin ze zichzelf promoten in de digitale wereld. Dit geldt helemaal voor grote concerns met wereldwijde bekendheid, zoals de H&M. Met winkels in zevenenveertig verschillende landen, kan de H&M het niet verzuimen om voor elk land en elke taal een eigen website op te zetten. Dit vergt logischerwijs veel vertaalwerk en dat is een behoorlijk complexe opgave. Goede vertalingen zijn namelijk ook afhankelijk van de culturele context.

In dit onderzoek wordt er gekeken in hoeverre de vraag- en antwoordsecties van de website van de H&M van de landen Duitsland, Engels, Nederlands en Spaans en de daarbij behorende talen zijn aangepast tijdens de vertalingen. Hierbij is er gebruik gemaakt van verschillende dimensies van Juliane House (1996): directness – indirectness en explicitness – implicitness. Deze dimensies hebben allebei betrekking op het duidelijk of zijdelings weergeven van een boodschap. Ook komt de dimensie Uncertainty Avoidance van Hofstede (1984) aan bod. Deze dimensie gaat over de onzekerheidsgraad van een land. Als een land bevangen wordt door onzekerheid, worden er meer regels gesteld en is de structuur duidelijker. Andersom is er meer sprake van het motto: pluk de dag.

Uit het onderzoek is gebleken dat de website van de H&M wel degelijk heeft gekeken naar culturele aanpassingen, maar dat deze niet geheel in lijn liggen met eerdere resultaten uit onder andere de onderzoeken van House (1996) en Hofstede (1984). De H&M houdt dus wel degelijk rekening met u als consument!

1 Reactie

    “van de landen Duitsland, Engels, Nederlands en Spaans”

Reageer: