Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

GVD vs. Potverdorie!

Vloeken, dat doen we toch allemaal wel eens? Of toch niet? Dit onderzoek ging over de verschillen in het vloekgedrag tussen christelijke en niet-gelovige studenten. Vinden christenen godlasterende vloeken erger? Vloeken christenen minder, evenveel, of juist meer? De hoofdvraag was: Is er een verschil tussen het vloekgedrag van christelijke en niet-gelovige studenten? Om antwoord op deze vraag te krijgen is er een discourse completion task voorgelegd aan christelijke en niet-gelovige studenten. Ook moesten zij uit een rij woordparen kiezen welk woord zij het schokkendst vonden, en moesten zij verschillende woorden beoordelen op een schaal van 1-10. Tot slot werden zij gevraagd welke woorden ze wel, en welke woorden ze nooit gebruiken. De hypothesen waren dat christenen vloeken erger vinden dan niet gelovigen, en dat zij godlasterende vloeken in het bijzonder schokkend vinden. De derde hypothese was dat christenen minder vloeken dan niet-gelovigen. De eerste twee hypothesen zijn beiden bevestigd; christenen vinden vloeken inderdaad erger dan hun niet-gelovige medestudent, en godlasterende vloeken zijn voor hen inderdaad schokkender dan andere vloekwoorden (bijv. ziektes of lichaamsdelen). Toch betekent dit niet dat zij minder vloeken; er was geen verschil tussen christenen en niet gelovigen op dit gebied. Christenen vloeken net zoveel als niet-gelovigen, maar zij gebruiken wel andere woorden.

Reageer: