Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

‘Guten tag, it’s Peter speaking’

In zakelijke communicatie heeft men soms te maken met interculturele communicatie. Peter voert vaak telefoongesprekken met Duitstalige zakenpartners. Zelf is hij Engelstalig. Interculturele communicatie verloopt meestal goed, omdat men vaak kennis heeft van meerdere talen. Maar hoe bepalen gesprekspartners in welke taal ze communiceren en zorgen ze ervoor dat de communicatie goed verloopt? Dat vragen wij ons af in ons onderzoek. Daarom hebben wij zakelijke gesprekken tussen Engelsen en Duitsers onderzocht. De onderzoeksvraag luidt: Hoe bepalen Duitse en Engelse gespreksvoerders welke taal ze gebruiken in een telefoongesprek? Wij hebben gebruik gemaakt van het corpus dat Bübel gebruikt heeft in haar onderzoek naar small talk bij Engelsen en Duitsers[1].

Een taal wordt meestal in een gespreksopening gekozen. Een gesprekopening begint met het beantwoorden van de oproep, het overgaan van de telefoon. Vervolgens worden er identificaties uitgewisseld en wordt er gegroet. Daarna gaan ze over op het gesprek. Maar wanneer kiezen de gespreksvoerders de gesprekstaal? Om daar achter te komen, hebben we de gesprekken geanalyseerd en gecategoriseerd in vier strategieën: 1. Taalkeuze wordt bepaald in groetsequentie; 2. Taalkeuze wordt bepaald in de initiatie van het eerste topic; 3. De taalkeuze is in een eerder gesprek al bepaald; 4. Er wordt geen definitieve taalkeuze gemaakt. Na de analyse kwam naar voren dat de eerste drie strategieën elk drie maal voor kwamen, maar dat er geen specifieke manier naar voren komt hoe een taal gekozen wordt in een intercultureel gesprek.

Hopelijk leidt dit onderzoek tot vervolgonderzoek naar taalkeuze in interculturele communicatie. Misschien iets voor jou?


[1] Bübel, C. (2006) ‘ “How are you?” “I’m hot” An interactive analysis of small talk sequences in Britisch-German telephone sales’ In: Bührig, K. & Thije, J.D. ten (eds.), Beyond Misunderstanding. Linguistic analyses of intercultural communication.Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, pp. 245-260.

Reageer: