Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Glamour: America vs. The Netherlands

In vrijwel elk magazine staat tegenwoordig een editorial of een hoofdredactioneel stuk en zo ook in de Glamour. Wij vroegen ons af in hoeverre de editorial in de Nederlandse Glamour verschilt van de editorial in de Amerikaanse Glamour. Ons onderzoek gaat dan ook over editorials in Nederlandse Glamours van Karin Swerink en editorials in Amerikaanse Glamours van Cindi Leive. We hebben de inhoud van beide editorials vergeleken en ook hoe persoonlijk de hoofdredactrices zijn in hun editorial. Tevens hebben we de wijze waarop de hoofdredactrices de doelgroep aanspreken vergeleken en tot slot hebben we de leesopdrachten geanalyseerd. Het analyseren hebben we gedaan aan de hand van meerdere dimensies van House, Hofstede en Austin en Searle. Gebleken is dat de editorials wel degelijk verschillen van elkaar, zo vertelt Karin Swerink meer over het maakproces van de Glamour waar Cindi Leive over uiteenlopende processen vertelt. Tevens geeft Karin Swerink de lezer altijd expliciete leesopdrachten en spreekt ze meer een individuele vrouw aan terwijl Cindi Leive vaker impliciete leesopdrachten geeft en de vrouw als collectief aanspreekt.  Ons onderzoek kan van belang zijn voor hoofdredactrices/hoofdredacteurs die een editorial of een hoofdredactioneel stuk schrijven. Met behulp van ons onderzoek  kunnen zij bewuster kijken naar wat ze uit willen dragen aan hun lezer(es)s(en) en hoe ze dat zouden kunnen doen.  Om met de slotzin van de editorials van Karin Swerink te eindigen: Enjoy!

Cindi Leive en Karin Swerink

 

Reageer: