Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Big World, Small Talk

We leven in een samenleving waarin allemaal verschillende culturen steeds vaker met elkaar in contact komen. In deze grote wereld wordt veel over koetjes en kalfjes gepraat. Wij zijn benieuwd hoe deze small talk tussen de verschillende culturen plaatsvindt. In dit onderzoek hebben we studentengesprekken geanalyseerd om hier achter te komen. Het ging om achttien studenten met tien verschillende moedertalen en culturele achtergronden. In de gesprekken die wij geanalyseerd hebben, werd Engels gesproken. Wij hebben in dit onderzoek gebruik gemaakt van een interactieanalyse. Onze hoofdvraag luidde: “In hoeverre gebruiken gespreksdeelnemers small talk en is dit cultureel bepaald in gesprekken tussen studenten van verschillende culturele achtergronden?”. Het belangrijkste resultaat is gebleken dat gespreksdeelnemers small talk gebruiken om een andere gespreksdeelnemer op het gemak te stellen. We hebben geen grote verschillen gevonden in de keuze voor small talk tussen de verschillende culturen.

Bübel, C. (2006). How are you? I’m hot: An interactive analysis of small talk sequences in British-German telephone sales. In Bührig, K. & Thije, J.D. ten (eds.), Beyond Misunderstanding. Linguistic analyses of intercultural communication (pp. 270-288). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Schneider, Klaus P. (1988). Small Talk: Analysing Phatic Discourse. Marburg: Hitzeroth.

Reageer: