Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Een wereldwijd fenomeen

Voor de cursus Interculturele Communicatie hebben we een contrastieve analyse uitgevoerd aan de hand van verschillende Engelstalige IKEA-gidsen. De gidsen uit Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Australië worden vergeleken op tekstuele verschillen en overeenkomsten. Een internationaal bedrijf als IKEA moet goed weten hoe het publiek het beste wordt aangesproken. De brontekst is Engelstalig en wordt per land, dus ook voor Engelstalige landen, aangepast. Deze ‘talige’ verschillen zorgen voor de relevantie van dit onderzoek. Aan de hand van een hoofdvraag hebben we gekeken hoe IKEA het publiek zo effectief mogelijk aanspreekt: Hoe zorgen talige en culturele elementen van Britse, Amerikaanse en Australische IKEA-catalogi uit 2012 voor een zo effectief mogelijke benadering van de potentiële klant?
Deze vraag is beantwoord aan de hand van twee dimensies van Juliane House (1996): directness versus indirectness (hoeveelheid bijvoeglijke naamwoorden en mate van redundantie) en orientation towards content versus orientation towards addressee (inhoud versus geadresseerde).
De Britse catalogus gebruikt veel bijvoeglijke naamwoorden die vooral sfeerimpressies bevatten. Er komt ook veel redundantie (overbodige tekst) voor in de catalogus en het is vooral gericht op de geadresseerde. De teksten zijn relatief indirect te noemen. De Amerikaanse versie bevat de meeste bijvoeglijke naamwoorden, wederom voornamelijk gericht op sfeerimpressies. In deze catalogus komt wel het minst redundantie voor. De tekstdelen zijn direct, ondanks het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden. De Australische catalogus bevat de minste bijvoeglijke naamwoorden, er is veel redundantie, en deze versie richt zich zowel op de inhoud als geadresseerde. Samenvattend kan er gesteld worden dat er duidelijke talige en culturele verschillen zijn tussen de Engelstalige landen.

House, J. (1996). Contrastive discourse analysis and misunderstanding: The case of German and English. In: Hellinger, M. & Ammon, U. (eds.) Contrastive sociolinguistics. New York: Mouton de Gruyter. 345-361

Reageer: