Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Directheid op NL en UK festivalwebsites

“You won’t regret any minute of it. That’s for sure!”
Festivals worden steeds populairder en er ontstaan er steeds meer. Elk festival profileert zich onder andere met een website waarop de bezoeker, vaak in meerdere talen, kan zien wat hem te wachten staat. Maar is er bij de vertalingen ook aandacht besteed aan culturele verschillen?

In dit onderzoek is bekeken of er sprake was van culturele aanpassingen op de Engelse en Nederlandse versie van festivalwebsites. In de analyse zijn teksten met algemene informatie over het festival onderzocht, afkomstig van vier websites. De vijf dimensies van House (1996) vormden hierbij de theoretische aanleiding. De dimensie directheid – indirectheid is onderzocht. Naar aanleiding van het onderzoek van House en de scriptie van Hees (2007) kon verwacht worden dat het Nederlands de meest directe taal zou zijn. Dit leidde tot de volgende onderzoeksvraag: In hoeverre zijn er culturele aanpassingen gedaan in de directheid van teksten met algemene informatie over festivals op hun websites om de bezoekers zo effectief mogelijk aan te spreken in de Nederlandse en Engelse versie van de website?

Onder directheid wordt het gebruik van de imperatief en het direct aanspreken van de lezer met een jij- of u-vorm verstaan. Beleefdheidstoevoegingen zoals ‘alstublieft’ worden juist als indirect gezien. Uit de resultaten is gebleken dat er culturele aanpassingen zijn gedaan in de teksten van beide talen en dat de Nederlandse versie daarbij directer is dan de Engelse versie. Dit sluit aan bij de resultaten van House en Hees.

Hees, G van (2007). Culturele aanpassingen in de Nederlandse en Engelse IKEA catalogus. De ontwikkeling van een linguïstische analysemodel voor cultuurvergelijkend tekstonderzoek.

House, J. (1996). Contrastive Discourse Analysis and Misunderstanding: The Case of English and German. In: Marlis Hellinger and Ulrich Ammon (eds.). Contrastive Sociolinguistics. Berlin: Mouton de Gruyter, 345-361

Reageer: