Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Krantenkoppen in Nl en UK

Voor journalisten is het belangrijk stil te staan bij hoe zij krantenkoppen formuleren en hoe dit in andere kranten en andere landen wordt gedaan. Met behulp van kennis van talige kenmerken van krantenkoppen uit verschillende landen, kunnen journalisten zichzelf verder ontwikkelen. Met het oog op globalisering en de ontwikkelingen in de Europese Unie is het relevant om verschillen en overeenkomsten in de formulering van nieuws te onderzoeken. Dit is de aanleiding van deze contrastieve analyse van talige ofwel lexicale kenmerken in krantenkoppen uit Engeland en Nederland. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de populaire krant en de kwaliteitskrant.
De volgende onderzoeksvraag is opgesteld: Hoe komen lexicale verschillen en overeenkomsten in de formulering van krantenkoppen uit Engelse en Nederlandse tabloidkranten en kwaliteitskranten tot uiting?
Uit de resultaten blijkt onder andere dat de onderzochte tabloid kranten (De Telegraaf en The Daily Telegraph) meer gebruik maken van bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden in krantenkoppen dan de kwaliteitskranten. Aan de hand van eerder onderzoek (Schaffer, 1995) is te verklaren dat tabloidkranten meer bijvoeglijke naamwoorden gebruiken om de artikelen aantrekkelijker te maken.De grootste rede die Schaffer aangaf voor het gebruik van lexicale kenmerken als bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden is omdat de tabloid kranten dit nodig hebben het voor lezers aantrekkelijk te maken artikelen te lezen. De resultaten van ons onderzoek zijn zodoende overkoepelend met het onderzoek van Schaffer maar ook van Dor (2003). Dor ondervond dat krantenkoppen de functie hebben van het optimaliseren van de relevantie van de artikelen.

Karin Dral
Marlous Root

Reageer: