Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Alstublieft of s’il vous plaît?

In dit onderzoek is gekeken naar het verschil tussen verzoeken in het Nederlands en verzoeken in het Frans. Dit is gedaan omdat er op dit gebied naar onze mening nog weinig onderzoek is gedaan, maar dat uit de beschikbare onderzoeken blijkt dat Nederlanders indirecter zijn dan Fransen. Dit vonden wij raar. Nederlanders staan toch bekend om hun directheid? Dit zijn wij gaan onderzoeken aan de hand van een enquête. Onze vraag hierbij was:

 

“In hoeverre bestaat er verschil in het uiten van een verzoek in het Frans of in Nederlands?”

 

Waarbij er een aantal verschillende taalkenmerken werden onderzocht, en de lengte van een verzoek. Uit de resultaten van de vragenlijst blijkt dat, raar genoeg, Nederlanders inderdaad veel indirecter zijn dan Fransen. Verzoeken zijn langer, er wordt meer gebruik gemaakt van verschillende kenmerken, zoals argumentatie en het toevoegen van verzwakkingen van het verzoek om de ander niet in verlegenheid te brengen. Ook de zogenaamde machtsafstand tot de ander speelde een rol. Naarmate deze toenam, nam ook het aantal woorden toe die mensen nodig hadden om een verzoek te formuleren. Dit was echter het geval bij zowel de Fransen als de Nederlanders.

Concluderend is te zeggen Nederlanders inderdaad een stuk indirecter zijn dan wij voor mogelijk hadden gehouden.

Reageer: