Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Wat je horoscoop zegt over JOU..

Horoscopen vormen een eindeloze bron van informatie. Niet alleen de inhoudelijke boodschap, maar ook het taalgebruik kan culturele aspecten aan het licht brengen. Wij hebben talige aspecten binnen horoscopen geanalyseerd met de vraag: “In hoeverre verschillen de horoscopen op de Amerikaanse, Nederlandse en Britse websites van ELLE Magazine in de aanspreekvorm van de lezer?”

In deze contrastieve analyse ligt de focus op de mate waarin pseudo-individualisatie (waarbij de schrijver de lezer aanspreekt als vriend door een persoonlijke, directe toon te gebruiken – zoals in de titel van dit blog) en persoonsverheerlijking (de mate waarin de schrijver inspeelt op het narcisme van de lezer door complimenten uit te delen) in de drie landen wordt ingezet. Dat deze aspecten voorkomen in horoscopen is eerder aangetoond door Adorno (1974) (in Svensen en White 1995).

Uit de kruistabellen die het resultaat waren van systematische vergelijkingen en tellingen komt naar voren dat de directheid in aanspreekvorm – en daarmee de mate van pseudo-individualisatie – weinig verschilt tussen de drie landen. Wat persoonsverheerlijking betreft is wel een verschil aan te tonen. Door alle positieve en negatieve uitspraken te verzamelen en te rangschikken komt naar voren dat de Amerikaanse horoscoopteksten de meest extreem positieve en negatieve uitspraken doen en dus het verst durven te gaan. De Nederlandse teksten zijn over de hele linie het positiefst, terwijl de Britse teksten een vrij neutrale toon aanslaan.
Kortom, heb je een ego boost nodig? Lees dan je horoscoop op de Amerikaanse website van ELLE Magazine die je uitdrukkelijk zal wijzen op je “radiant inner beauty” en de “Goddess” kwaliteiten die je bezit. (ELLE.com)


Referenties:
– Svensen, S., and K. White. “A Content Analysis of Horoscopes.” Genetic, social and general
psychology monographs
 121.1 (1995): p7-32p. Web. 7 Jan. 2012.

Afbeelding: Collage van werken door Fleur van Maarschalkerwaart, gepubliceerd op ELLE.nl/horoscoop

Reageer: