Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Saamhorigheid of niet?

 

Nederland is een multiculturele samenleving waarbij veel verschillende culturen naast elkaar leven. In Nederland wonen bijna 3,5 miljoen allochtonen, waarvan bijna 390.000 van Turkse afkomst (CBS). Daarom is het niet gek dat sommige allochtonen Nederlandse culturele eigenschappen over hebben genomen, zoals om zes uur eten of Sinterklaas vieren. Ook hebben Nederlanders verscheidene culturele eigenschappen van allochtonen overgenomen, zoals kebab eten. Toch blijft de Nederlandse cultuur en de Turkse cultuur sterk van elkaar verschillen. Aangezien er in Nederland bijna 390.000 mensen met een Turkse afkomst wonen, is het interessant om te kijken hoe de tweede generatie Turks-Nederlandse jongeren verschilt van haar Nederlandse leeftijdsgenoten wat betreft individualisme en collectivisme. Daarom is het belangrijk om onderzoek te doen naar culturele verschillen, vooral als het om culturele verschillen tussen de jongeren binnen één land gaat. Deze leeftijdsgroep ontwikkelt namelijk een eigen identiteit. In dit onderzoek is  door middel van een enquête onderzocht in hoeverre de jongeren individualistisch of juist collectivistisch zijn. De vragen uit de enquête gingen onder andere over onderlinge afhankelijkheid en familie integriteit.  Uit het onderzoek is gebleken dat Turks-Nederlandse jongeren meer waarde hechten aan tradities binnen de familiekring dan Nederlandse jongeren en dat Turks-Nederlandse jongeren meer individualistisch ingesteld zijn dan Nederlandse jongeren.

Reageer: