Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Online dating

Online daten is waanzinnig gegroeid de afgelopen jaren. Onze vraag: Bestaan er verschillen tussen landen als het gaat om zelfpresentatie op een datingsite?
We vergelijken Nederlandse, Engelse en Franse teksten op de internationale datingsite Parship, omdat Nederland, Engeland en Frankrijk alle drie een andere taal  en cultuur hebben, maar toch in contact staan en dicht bij elkaar liggen binnen Europa, waardoor het interessant blijft of we werkelijk grote verschillen zullen vinden.
Onze analyse wordt gedaan aan de hand van drie dimensies van Juliane House. De dimensies waar wij mee aan de slag gaan zijn directness versus indirectness, orientation towards self versus orientation towards other, orientation towards content versus orientation towards adressee. Zijn de boodschappen afwachtend (indirectness) of juist heel duidelijk (directness), wat is er belangrijker in een online advertentie: het delen van feiten over jezelf(content) of het maken van contact (adressee)? Is er aandacht voor de (toekomstige) ander (persons) of zijn de boodschappen op het zelf gericht (self)?
Naast de culturele verschillen onderzoeken wij de verschillen tussen man en vrouw. Zijn de verschillen tussen man en vrouw groter of kleiner dan de culturele verschillen? Uit de resultaten bleek dat de verschillen tussen de culturen miniem waren. Het enige verschil wat groot genoeg is om te benoemen is dat Engelsen indirecter bleken dan Nederlanders en Fransen. Tussen mannen en vrouwen bleek geen enkel significant verschil. Misschien stelt het gerust dat het verschil tussen u en een Fransman nog altijd groter blijkt te zijn dan het verschil tussen u en uw vrouw!

Reageer: