Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Preutsheid of vrijheid?

Mode, seksualiteit en cultuur, een contrastieve benadering

Iedereen heeft al wel eens de Elle gelezen. Een modeblad voor vrouwen opgericht in Frankrijk en inmiddels te lezen over de hele wereld.
In dit contrastieve onderzoek hebben we de website van het Franse modeblad ‘Elle’ in vier verschillende talen met elkaar vergeleken. We vonden het interessant om uit te zoeken op welke manier seks aan bod kwam op deze websites en in welke mate dit iets kan zeggen over de cultuur van een land. Dit hebben we gedaan aan de hand van een mentalistisch cultuurconcept (Sarangi, 1995). Ook hebben we gekeken in hoeverre een land preuts is door stapsgewijs (Leo Lentz, 2002) de websites te analyseren op tekst en beeldelementen die gerelateerd zijn aan seks. We hebben dit onder andere gedaan met behulp van de directness/indirectness en explicitness/implicitness dimensies van House (1996). Uit de eerste en tweede fase van ons onderzoek is gebleken dat Duitsland en de Verenigde Staten preutser zijn in het verwoorden van een thema dat gerelateerd is aan seks en in de hoeveelheid deelthema’s die ze weergeven op de website van Elle. Uit de derde fase is gebleken dat Frankrijk en de Verenigde Staten meer preutsheid vertonen in het omschrijven van onderwerpen die gerelateerd zijn aan seks. In de vierde en laatste fase kwam naar voren dat Duitsland en de Verenigde Staten meer moeite hebben met het naakt afbeelden van vrouwen in het tijdschrift van Elle dan Frankrijk en Spanje. Gebleken is dus dat de manier waarop seks en naaktheid wordt gepresenteerd op de website van Elle inderdaad iets zegt over de preutse houding en dus over een cultureel gevoel dat een land uitstraalt!

Reageer: