Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Koken In Drie Talen

Kookboeken behoren tegenwoordig tot de sterkste stijgers in een krimpende boekenmarkt. Niet alleen kookboeken van eigen bodem, maar ook vertalingen van bekende buitenlandse chef-koks vinden gretig afzet. In het licht van de cursus Interculturele Communicatie hebben wij daarom het kookboek 30 Minute Meals van Britse topchef Jamie Oliver in het Engels, Nederlands en Duits aan een contrastieve tekstanalyse onderworpen.

De onderzoeksvraag die als rode draad door dit onderzoek liep, luidde: In hoeverre is er bij de vertaling van Jamie Oliver’s Engelse kookboek 30 Minute Meals gebruik gemaakt van culturele aanpassingen naar de Duitse dan wel Nederlandse doelcultuur met betrekking tot directheid zoals beschreven door Juliane House (1996)?

Na tien uiteenlopende recepten vergeleken te hebben, kwam als antwoord op onze onderzoeksvraag vooral naar voren dat de Duitse versie veruit de meest indirecte van de drie is. Deze gebruikt de infinitief als werkwoordsvorm, waar de Engelse en Nederlandse versies voor de imperatief kiezen. Dit gaan lijnrecht tegen het onderzoek House in, maar kan verklaard worden aan de hand van extra informatie over het genre kookboeken en hun conventies in de verschillende talen.

Hierdoor kunnen we ook concluderen dat er zeker cultuuraanpassingen zijn gebruikt om de vertalingen zo natuurlijk mogelijk over te dragen in de doelcultuur. Gebruikers van dit kookboek kunnen daardoor het recept lezen op de manier die zij gewend zijn, en toch als eindresultaat hetzelfde gerecht op tafel toveren. Misschien zelfs wel binnen die 30 minuten…

 

Referenties

House, Juliane. “Contrastive Discourse Analysis and Misunderstanding: The Case of German and English.” Contrastive Sociolinguistics. Eds. M. Hellinger and Ulrich Ammon. Berlin: Walter de Gruyter, 1996. 345-361. Print.

Reageer: