Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Herkenbaar Volkswagen?

Een nieuwe auto kopen is niet niks, maar een nieuwe auto verkopen is al helemaal een grote onderneming. Een groot onderdeel van de verkoop is marketing en vele autofabrikanten proberen hun auto’s ook over de grenzen te verkopen. De vraag is nu: hoe speelt het Duitse merk Volkswagen in op diverse afzetmarkten in het buitenland?

In dit onderzoek worden er drie verschillende brochure’s van de Volkswagen Polo vergeleken. De Engelse, Nederlandse en Italiaanse versie komen aan bod en hierin zullen de culturele aanpassingen van Volkswagen vergeleken en geanalyseerdworden. Door een tekstuele vergelijking te maken van de slogans die door de folder verspreid zijn en door de kleurenbenamingen van de auto’s te onderzoeken hopen we verschillende benaderingen te ontdekken die hun naslag hebben op de cultuur van de doelgroep.

Uit de resultaten blijkt dat er grote verschillen zijn in de keuzes voor benadering. De Nederlandse editie spreekt sterk aan op individualisme en terwijl de Italiaanse versie een pseudofilosofische benadering zoekt om de lezer te overtuigen om tot aanschaf over te gaan. De Engelse versie kiest voor een directe technische benadering die simpelweg moet overtuigen dat de Polo kwalitatief de beste wagen is. De drie versie’s zijn dus heel divers in de aanpassingen maar lijken, met uitzondering van de Nederlandse editie, niet overeen te komen met de verwachtingen volgens Hofstede’s dimensies. De nieuwe vraag waarop Volkswagen de keuzes voor deze aanpassingen baseert blijft dus achter.

Reageer: