Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Handleidingen: Engels & Nederlands

Na maandenlang sparen is het eindelijk zover; je loopt de winkel uit, trots eigenaar van een gloednieuwe laptop. Tijdens het uitpakken kom je tot de ontdekking dat je je  technische kennis wat hebt overgeschat, je snapt niets van al die kabeltjes en draadjes. Gelukkig hebben we daarom altijd een handleiding die het duidelijk voor ons uitlegt. Maar is er een verschil tussen een Engelse en een Nederlandse handleiding? Worden wij op een andere manier geïnstrueerd dan onze Engelse overburen?

Aan de hand van deze gedachten kwamen wij met de volgende onderzoeksvraag: In hoeverre is er een verschil waar te nemen in onzekerheidsvermijding tussen de Engelse en Nederlandse vertalingen van verschillende handleidingen? Hofstede (1983), die de term bedacht heeft, gaat ervan uit dat elke cultuur aan een specifieke mate van ‘onzekerheidsvermijding’ doet. Aan de hand van directe en expliciete elementen analyse in vijf soorten handleidingen maken wij een compleet beeld van ‘onzekerheidsvermijding’ in Engelse en Nederlandse handleidingen.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat vooral Engelse handleidingen directer zijn dan Nederlandse teksten, maar dat het Engels wel vaker beleefd probeert te zijn. De Nederlandse handleidingen zijn echter wel een stuk explicieter, er lijkt meer moeite te worden gedaan om alles goed uit te leggen.

Dus wees gerust: Die laptop krijg je wel aan de praat. De handleiding helpt je er doorheen.

Reageer: