Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Verzoek tot donatie in UK/NL

De inkomsten van goede doelen hangen af van donaties. Elk goed doel doet het verzoek tot donatie op zijn eigen manier. Maar verschillen de verzoeken om donaties ook per land? Wij hebben onderzoek gedaan naar de verzoekstrategieën op Nederlandse en Engelse websites van goede doelen. Er is wel vaker onderzoek gedaan naar verzoekstrategieën en er zijn ook vaker verzoeken in verschillende talen met elkaar vergeleken, maar er is nog nooit onderzoek naar verzoeken om donaties of verzoeken om geld gedaan.
Onze onderzoeksvraag was: Op welke manier verschilt het verzoeken tot donaties op website van goede doelen in Nederland en Groot Brittannië? Deze vraag hebben we onderzocht aan de hand van drie deelvragen:

1. Verschillen de talen in mate van directheid in de verzoeken tot donatie?
2. Verschillen de talen in mate van beleefdheid in de verzoeken tot donatie?
3. In hoeverre staan directheid en beleefdheid in verzoeken tot donatie met elkaar in relatie?

Voor ons onderzoek hebben we van 6 internationale goede doelen geanalyseerd die zowel een Nederlandse als een Engelse website hebben. De directheid hebben we onderzocht aan de hand van een schema van met verschillende gradaties van directheid. De beleefdheid hebben we onderzocht aan de hand van de beleefdheidstrategieën van Brown en Levinson (1987). Verder hebben we gekeken of de constatering “een langere zin is beleefder” van Blum-Kulka (1987) klopt. Uit ons onderzoek bleek dat Engelse sites directer zijn dan Nederlandse en dat Nederlandse sites onbeleefder zijn dan Engelse. Hieruit konden we concluderen dat de constatering van Blum-Kulka (1987) voor dit onderzoek niet opgaat.

 

Reageer: