Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Cultuur op het menu

De meeste mensen hebben wel eens bij McDonald’s gegeten en zijn bekend met wereldberoemde menu-items zoals de Big Mac. Maar hoe probeert deze multinational de websitebezoekers via het menu te benaderen in verschillende landen?

Wij hebben onderzocht in hoeverre er culturele aanpassingen zijn gedaan op de Britse en Nederlandse websites van McDonald’s om de lezer te benaderen. Dit hebben we gedaan aan de hand van twee subvragen die kijken naar de verschillen wat betreft de oriëntatie op zelf (McDonald’s)/ander (websitebezoeker) en de mate waarin directe aanspreekvormen worden gebruikt. Deze subvragen zijn geïnspireerd door twee dimensies die Juliane House onderscheidt. Het menu van McDonald’s hebben we doorzocht op deze kenmerken. Directe verwijzingen, persoonlijke voornaamwoorden en directe benaderingen van de lezer zijn gemarkeerd. Uit de analyse blijkt dat er weinig verschillen zijn tussen de Britse en Nederlandse teksten.

Verder onderzoek naar websites van McDonald’s en andere multinationals is nodig om de conclusies te generaliseren, maar er kan wel gesteld worden dat er in de Britse en Nederlandse digitale menu’s van McDonald’s zeer geringe culturele aanpassingen zijn gedaan. Blijkbaar worden culturele verschillen overstegen door de Big Mac.

  • House, Juliane. “Contrastive Discourse Analysis and Misunderstanding: The Case of German and English.” Contrastive sociolinguistics. Berlijn: Mouton de Gruyter, 1996. 345-361. Web. 2 jan. 2012.
  • McDonald’s. Big Mac. McDonalds.nl. McDonald’s, n.d.. Web. 24 jan. 2012. <http://www.mcdonalds.nl/pers/Beeldbank/Big+Mac>.

Reageer: