Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Culturele Aanpassingen in een Natuurbrochure

Nationale Parken in Nederland: Es gibt zwanzig davon, we invite you to discover them all!

In dit onderzoek staat de toepassing van het “cultureel filter” – waarmee wordt aangeduid dat de vorm van een tekst in grote mate door cultuur wordt bepaald – centraal. Juliane House, die veel onderzoek heeft gedaan naar het “cultureel filter”, heeft, door middel van vijf dimensies, een typologie opgesteld voor conversatiemanieren in het Engels en het Duits. Het onderzoek heeft als doel om de theorie van Juliane House te testen: er wordt nagegaan of haar theorie ook op de natuurbrochure Nationale Parken in Nederland en de Duitse en Engelse vertalingen ervan, van toepassing is.

Dit onderzoek richt zich op één van de dimensies van Juliane House: de dimensie “Orientation towards Content – Orientation towards Person”. Volgens Juliane House is er in het Engels sprake van “orientation towards person”, en in het Duits van een “orientation towards content”. De onderzoeksvraag luidt dan ook: In hoeverre wordt er door de vertalers “content” dan wel “person” gericht taalgebruik toegepast in de respectievelijk Duitse en Engelse vertaling van de brochure Nationale Parken in Nederland?

Aan de hand van de dimensie “Orientation towards Content – Orientation towards Person” is vervolgens elke zin van het gespecificeerd corpus geclassificeerd als zijnde “content” dan wel “person” georiënteerd.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er, conform aan de theorie van House, in het corpus in het Engels een duidelijke voorkeur zichtbaar is voor “person-orientated” zinnen (66%), terwijl er in het Duits juist een voorkeur is voor “content-orientated” zinnen (77%). Het is wel belangrijk om te stellen dat het hier gaat om een tendens, en niet om een absolute regel. Er zijn namelijk ook uitzonderingen. Verder onderzoek is tenslotte noodzakelijk om verregaande conclusies te kunnen trekken.

Reageer: